Dagkort, 21.8.2023, sjöfågeljakt

25€

Områdesbegränsning: Ingen jakt vid Härkmerifjärden

Områdesbegränsning: Tillstånden berättigar inte jakt på gås eller andra sjöfåglar vid fält- eller dikesområden.

OBS! Kom ihåg att göra en fångstanmälan till oma riista

25,00 €