Härkmeri jaktförenings styrelse

 2021-2022


Ordförande:           Tony Flenmark 0451124861

Vice ordförande:   Ted Grannas

Sekretrare:             Kim Teir

Kassör:                   Jonas Rosenlund

Styrelse medlem:  Göran Berglund

Styrelse medlem:  Sami Lauhaluoma

Jaktledare:             Boris Rosenlund 0405800650

SRVA älg:               Göran Berglund 0405999857

                                Sami Lauhaluoma 0409653566

SRVA Hjortdjur:     Ted Grannas 0400794330

                                Johan Forsman 0400675145

VEM ÄR VI?

Härkmeri jaktförening har 62 st medlemmar. För att bli föreningsmedlem måste du bo permanent i Härkmeri by. Medlemsansökningar kan skickas till jaktföreningens e-postadress