Småvilt

På vårt område finns en livskraftig småviltstam, som föreningen sköter enligt förordningar.

En medlem får fälla högst två rådjur under jaktsäsong

OBS! Varje jägare skriver in sitt byte på "Oma riista" sidan, inom 7 dagar från fällningsdatumet.

Älgjakt

För älgjakt säsongen 2022-2023 har 21 licenser beviljats för Härkmeri jaktförening. 1 licens berättigar till att fälla en stor älg eller 2 kalvar.

Jaktledare för säsong 2022-2023 är Ted Grannas

Hjortjakt

Jakten på hjortar för säsongen 2022-2023 har Härkmeri jaktförening beviljats 30 licenser. 1 licens berättigar till att fälla en stor hjort eller 2 kalvar.

Jaktledare för säsong 2022-2023 är Ted Grannas