Småvilt

På vårt område finns en livskraftig småviltstam, som föreningen sköter enligt förordningar.

En medlem får fälla högst två rådjur under jaktsäsong

OBS! Varje jägare skriver in sitt byte på "Oma riista" sidan, inom 7 dagar från fällningsdatumet.

Älgjakt

För älgjakt säsongen 2021-2022 har 19(+8 på hyllan) licens beviljats för Härkmeri jaktförening. 1 licens berättigar till att fälla en stor älg eller 2 kalvar.

Jaktledare för säsong 2021-2022 är xxxxxxxxx

Hjortjakt

Jakten på hjortar för säsongen 2021-2022 har Härkmeri jaktförening beviljats 25 licenser. 1 licens berättigar till att fälla en stor älg eller 2 kalvar.

Jaktledare för säsong 2021-2022 är xxxxxxxxx