SÄSONG 2020-2021

Småvilt

På vårt område finns en livskraftig småviltstam, som vår förening sköter enlighet förordningar.

En medlem får fälla högst två rådjur under en jaktsäsong.

OBS! Varje jägare skriver in sitt byte på "Oma riista" sidan, inom 7 dagar från fällningsdatumet.

Älgjakt

För älgjakt säsongen 2020-2021 har 20 licens beviljats för Härkmeri jaktförening. 1 licens berättigar till att fälla en stor älg eller 2 kalvar.

Jaktledare för säsong 2020-2021 är Boris Rosenlund

Hjortjakt

Jakten på hjortar för säsongen 2020-2021 har Härkmeri jaktförening beviljats 25 licenser. 1 licens berättigar till att fälla en stor älg eller 2 kalvar.

Jaktledare för säsong 2020-2021 är Boris Rosenlund