FÖR MARKÄGARE

JAKTMARK ARRENDEN

Goda relationer med markägarna är en viktig sak för Härkmeri jaktförening. Faktum är att utan jaktmarker finns det ingen jakt alls. Därför strävar vi till att ta del av markägarens önskemål och följa våra avtal.


Markägarens förmåner för avtal av jaktarrende:

Jaktföreningen i Härkmeri ser till att hålla klövdjurs beståndet på lämplig nivå för att förhindra förstörelse av skogs-och åkermark

- Markägare får information om t.ex. skador i skogen via jaktföreningen som besöker markägarens ägor

- Markägare som har arrenderat större areal till jaktföreningen än vad som står skrivet i föreningens jaktregler  har rätt att få ett jaktkort för markägare. Med markägare kortet har man rätt att jaga på Härkmeri jaktförenings jaktområden allt annat vilt utom fredade och licens belagda djur.

-Du får ta del av utdelningen av älgköttet som delas ut åt markägarna

-Du kommer att få en inbjudan till föreningens soppdagar samt älgfest när dessa ordnas.

Vänligen kontakta ordförande i jaktföreningen om saker som berör markhyresavtal för jakt, kontaktuppgifterna finns på fliken "Vem är vi?".