Dagkort, 22.8 - 31.12, sjöfågeljakt, OBS! Villa avslutning 27.8.2022 fredat

OBS! Skriv i tilläggsuppgifterna vid betalning vilken dag du tänker jaga!

12€/dag

Områdesbegränsning: Ingen jakt vid Härkmerifjärden

Fredade dagar 27.8.2022 och 24-25.12.2022, ingen jakt!

Områdesbegränsning: Tillstånden berättigar inte jakt på gås eller andra sjöfåglar vid fält- eller dikesområden.

OBS! Kom ihåg att göra en fångstanmälan till oma riista

12,00 €