Dagkort, 22.8 - 31.12, sjöfågeljakt, OBS! Villa avslutning 26.8.2023 fredat

OBS! Skriv i tilläggsuppgifterna vid betalning vilken dag du tänker jaga!

15€/dag

Områdesbegränsning: Ingen jakt vid Härkmerifjärden

Fredade dagar 26.8.2023 och 24-25.12.2023, ingen jakt!

Områdesbegränsning: Tillstånden berättigar inte jakt på gås eller andra sjöfåglar vid fält- eller dikesområden.

OBS! Kom ihåg att göra en fångstanmälan till oma riista

15,00 €