Dagkort, 22.8 - 31.12, sjöfågeljakt, OBS! Villa avslutning 28.8.2021 fredat

OBS! Skriv i tillägsuppgifter vid betalning vilken dag du tänker jaga!

12€/dag

Områdesbegränsning: Ingen jakt vid Härkmerifjärden

Fredade dagar 28.8.2021 och 24-25.12.2021, ingen jakt

Områdesbegränsning: Tillstånden berättigar inte jakt på gås eller andra sjöfåglar vid fält- eller dikesområden.

OBS! Kom ihåg att göra en fångstanmälan till oma riista

12,00 €