Dagkort, Jakt med medlem

15€

OBS! Skriv i tillägsuppgifter vid betalning vilken dag du tänker jaga!

Endast tillsammans med en medlem från jaktföreningen, ingen jakt på egenhand med ett gästkort

OBS! Kom ihåg att göra en fångstanmälan till oma riista

15,00 €