Säsongkort, sjöfågeljakt (20.8 - 21.8 ingår)

100€, 20.8 - 21.8 ingår också

Områdesbegränsning: Ingen jakt vid Härkmerifjärden

Områdesbegränsning: Tillstånden berättigar inte jakt på gås eller andra sjöfåglar vid fält- eller dikesområden.

Fredat 27.8.2022 och 24-25.12.2022, ingen jakt!

OBS! Kom ihåg att göra en fångstanmälan till oma riista

100,00 €