Säsongkort, sjöfågeljakt (Innehåller 20-21.8)

100€, innehåller 20-21.8 också

Områdesbegränsning: Ingen jakt vid Härkmerifjärden

Områdesbegränsning: Tillstånden berättigar inte jakt på gås eller andra sjöfåglar vid fält- eller dikesområden.

Fredat 28.8.2021 och 24-25.12.2021, ingen jakt

OBS! Kom ihåg att göra en fångstanmälan till oma riista

100,00 €