Tursas ruokakunta älgförsäljning

Älgförsäljning. 118 kg x 7.5€= 885€

885,00 €